എസൻഷ്യാലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വ്യാവസായിക യൂണിറ്റുകൾക്ക് നിര്വീര്യമാക്കിയ സ്പിരിറ്റ്, ശുദ്ധീകൃത സ്പിരിറ്റ് (എഥനോൾ), മൊളാസസ്, മെഥനോൾ, എക്സ്ട്രാ ന്യൂട്രൽ ആൽക്കഹോൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള എസൻഷ്യാലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുന്നത് വ്യവസായ വാണിജ്യ ഡയറക്ടർ ആണ്. വ്യാവസായിക യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് മേൽപ്പറഞ്ഞ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾക്കായുള്ള എസൻഷ്യാലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായുള്ള അപേക്ഷകൾ ജനറൽ മാനേജർമാർ സ്വീകരിക്കുകയും, അവരുടെ ആവശ്യകതകൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന ആവശ്യമായ ശുപാർശ സഹിതം വ്യവസായ & വാണിജ്യ ഡയറക്ടർക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യും. മോളാസസും സ്പിരിറ്റും ഒഴികെയുള്ള ഇനങ്ങൾക്ക് ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ജനറൽ മാനേജർമാരാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നത്.

എസൻഷ്യാലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഹോം പേജിൽ (www.serviceonline.gov.in) ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതിനായി യൂസർ ഐഡിയും, പാസ്വേഡും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് രജിസ്റ്റർ യുവർസെൽഫ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് ഈ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ച് അപേക്ഷകന് തിരഞ്ഞെടുത്ത സേവനങ്ങളിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാം. ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷം, ‘സേവനങ്ങൾക്കായി അപേക്ഷിക്കുക’-‘സേവനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക’ - (എൽ.ഒ.ജി & എസൻഷ്യാലിറ്റി)

 

എസൻഷ്യാലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്-സ്കീമിനായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ജില്ലാ തല ഓഫീസര്‍മാരുടെ വിവരങ്ങള്‍
ക്രമ നം. ജില്ല ജനറല്‍ മാനേജര്‍ മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര് പദവി മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ ഓഫീസ് നം.
1 തിരുവനന്തപുരം അജിത്ത്. എസ് 9188127001 ഷരത്ത് വി. എസ് മാനേജര്‍ 9946441550 0471-2326756
2 കൊല്ലം ബിജു കുര്യന്‍ 9188127002 കിരൺ എസ് മാനേജര്‍ 9400582866 0474-2302774
3 പത്തനംതിട്ട അനില്‍കുമാര്‍ പി. എന്‍ 9446545440 മിനി മോള്‍ മാനേജര്‍ 9495110555 0468-2214639
4 ആലപ്പുഴ രഞ്ജിത് സി. ഒ 8281936494 പ്രവീണ്‍. എം മാനേജര്‍ 9447139242 0477-2241632 / 0477-2241272
5 കോട്ടയം എം. വി. ലൌലി 9188127005 അര്‍ജുനന്‍ പിള്ളൈ. ആര്‍ മാനേജര്‍ 9446594808 0481-2573259
6 ഇടുക്കി പി. എസ് സുരേഷ് കുമാര്‍ 9188127006 ബെനഡിക്ട് വില്ലിം ജോണ്‍ മാനേജര്‍ 9497890123 048-62235507
7 എറണാകുളം നജീബ് പി. എ 9188127011 രഞ്ചു മണി. ആര്‍ അസിസ്റ്റന്റ്‌ ഡയറക്ടര്‍ 9446606178 0484-2421360
8 തൃശ്ശൂര്‍ കെ. എസ് കൃപ കുമാർ 9446384841 സിനി കാസിം മാനേജര്‍ 9400728194 0487-2361945
9 പാലക്കാട് സി. ജയ 9496176157 സ്വപ്ന. പി മാനേജര്‍ 9946407570 0491-2505408
10 മലപ്പുറം കെ എസ് ശിവകുമാർ 9188127010 രഞ്ജിത് ബാബു മാനേജര്‍ 9846888331 0483-2737405
11 കോഴിക്കോട് ബിജു. പി. എബ്രഹാം 9446384433 ബലരാജന്‍ എം.കെ മാനേജര്‍ 8137012889 0495-2765770
12 വയനാട് വിനോദ് കുമാര്‍ എസ് 9048290020 അനീഷ്‌ നായര്‍. എം മാനേജര്‍ 8848109505 0493-6202485
13 കണ്ണൂര്‍ ടി. ഒ ഗംഗാധരന്‍ 9497857014 അനൂപ്‌ എസ്. നായര്‍ മാനേജര്‍ 9847525077 0497-2700928
14 കാസര്‍ഗോഡ്‌ സജിത്ത് കുമാര്‍ കെ 9847747025 സജീര്‍. കെ അസിസ്റ്റന്റ്‌ ഡയറക്ടര്‍ 7025835663 0499-4255749