കെ- സ്വിഫ്റ്റ്

ഇന്‍കുബേഷന്‍ സേവനത്തിനായി-ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ജില്ലാ തല ഓഫീസര്‍മാരുടെ വിവരങ്ങള്‍
ക്രമ നം ജില്ല ജനറല്‍ മാനേജര്‍ ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര് പദവി മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍
ലാന്‍ഡ്‌ലൈന്‍ നമ്പര്‍
1 അജിത്ത് എസ് 9188127001 ഷരത്ത് വി. എസ് മാനേജര്‍ 9946441550 0471-2326756
2 ബിജു കുര്യന്‍ 9188127002 അനില്‍കുമാര്‍ ജി ഉപജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസര്‍ 9447073491 0474--2302774
3 അനില്‍കുമാര്‍ പി.എന്‍ 9188127003 മിനി മോള്‍ മാനേജര്‍ 9495110555 0468-2214639
4 രഞ്ജിത് സി.ഒ 8281936494 അജിമോന്‍ കെ.എസ് മാനേജര്‍ 9496333376 O4772241272
5 എം.വി. ലൌലി 9188127005 ദീപു. ഡി ഉപജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസര്‍ 9446013974 481-2573259
6 പി.എസ് സുരേഷ് കുമാര്‍ 9188127006 ബെനഡികട് വില്ലിം ജോണ്‍ മാനേജര്‍ 9447395155 04862 235207
7 നജീബ് പി. എ 9188127011 പ്രണപ്. ജി അസിസ്റ്റന്റ്‌ ഡയറക്ടര്‍ 9744490573 0484-2421360
8 കെ. എസ് കൃപ കുമാർ 9188127008 സ്മിത. ആര്‍ മാനേജര്‍ 9847408577 0487-2361945
9 സി. ജയ 9496176157 ദീപു ശിവരാജ് ഉപജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസര്‍ 9447290619 0491 – 25055408
10 കെ എസ് ശിവകുമാർ 9188127010 ശ്രീരാജ്.എം ഉപജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസര്‍ 9846888331 0483-2737405
11 ബിജു പി എബ്രഹാം 9446384433 നിതിന്‍.കെ ഉപജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസര്‍ 7736842373 0495-2765770
12 വിനോദ് കുമാര്‍ എസ് 9048290020 സുനില്‍ ചന്ദ്രന്‍ സി.പി ഉപജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസര്‍ 9447177764 04936 202485
13 ടി. ഒ ഗംഗാധരന്‍ 9497857014 മനോജ്‌. പി. കെ ഉപജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസര്‍ 9446735135 497207522
14 സജിത്ത് കുമാര്‍ കെ 9847747025 സജീര്‍. കെ.പി അസിസ്റ്റന്റ്‌ ഡയറക്ടര്‍ 7025835663 04994-255749